Tjenester

Tjenester

 

Energisparing 


For å komme frem til gode energisparende tiltak kan vi tilby • Analyse nåsituasjon
 • Erfaringstall
 • Nydesign energieffektiv løsning
 • Optimalisering
 • Kontroll/justering
 • Fokus på FN bærekraftmål nr 9: Innovasjon og infrastruktur

Gjennomføring 


Ved etablering av datasenter, energisentral eller annen kritisk infrastruktur kan vi bistå med 


 • Bistand strategiske valg
 • Definere teknisk nåsituasjon
 • Definere rett sikkerhetsnivå
 • Prosjektering
 • Design
 • Byggeledelse
 • Sluttkontroll

Sikker drift 


For å sikre kontinuerlig sikker drift kan vi tilby • Periodisk etterkontroll fysisk
 • Periodisk etterkontroll rapporter
 • Utarbeide vedlikeholds planer
 • Periodisk kontroll/justering

Mortec AS

Slettestien 4

1359 Eiksmarka

Copyright @ All Rights Reserved