Analyse sikker kraft

Analyse UPS og reservekraft installasjon


Hvor sikker er din installasjon - vil den fungere som forventet i en krisesituasjon og medfører den noen fare i normaldrift?


Vi legger til grunn kjente bransjenormer som NEK 400, ASHRAE, og andre relevante standarder ved våre analyser. Videre bruker vi vår tverrfaglige kompetanse slik at ALLE fysiske elementer som strøm, kjøling, bygg osv. blir vurdert og sett i sammenheng. Vi kan også gå igjennom vedlikehold, kvalitet og rapportering


Sluttproduktet består i en teknisk rapport som grafisk fremstiller dagens situasjon. Videre utarbeides en risikoanalyse hvor investering, risiko og sannsynlighet blir vurdert. 


Kontakt oss for ytterligere informasjon: post@mortec.no 

Mortec AS

Slettestien 4

1359 Eiksmarka

Copyright @ All Rights Reserved